หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัคร 19-25 กุมภาพันธ์ 2561 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คณะศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ร.ป.ค.28
เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธรได้ต้อนรับคณะศิษย์เก่า เนื่องในงานคืนสู่เหย้า ร.ป.ค.28
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพจตุสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพจตุสัมพันธ์
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร นำคณะครูบุคลากรวางพวงมาลาดอกไม้สักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและประชุมปิดภาคเรียนที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะครูใหม่และเลี้ยงส่งคณะครูที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนใหม่
พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ (เบเกอรี่)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร จัดทำโครงการการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ (เบเกอรี่)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและระบบการควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและระบบการควบคุมภายใน
พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3
โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
แสดงความยินดีครูสพจน์ และครูสุณีภัสร์
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร นำคณะครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เดินทางไปแสดงความยิน

<<   <    1  2  3    >   >>

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.