หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา 
 

ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ


  

นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีหลักสูตรการอบรม ทั้งหมด 8 หลักสูตร คือ 1.สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน (18 ชั่วโมง) 2.ช่างบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (18 ชั่วโมง) 3.การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม (18ชั่วโมง) 4.การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (18ชั่วโมง) 5.การทำอาหารไทย (18ชั่วโมง) 6.การทำลาบยโสธร (18ชั่วโมง) 7.การจักสานตะกร้าจากเชือกฟาง (18ชั่วโมง) และ 8.การจักสานกระติบข้าว (18ชั่วโมง) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนรู้จักระบวนการในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีทักษะอาชีพ ได้ฝึกงานกับสถานประกอบการ และได้สัมผัสประสบการณ์ด้านอาชีพต่างๆที่ตนเองสนใจ โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.