หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา 
 

ภาพกิจกรรม
การประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและประชุมปิดภาคเรียนที่ 1/2560


  


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม และต่อด้วยการประชุมปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพวงพะยอม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.