หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม


  


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจหลักการ แนวปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และสามารถกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาได้
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.