หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา 
 

ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561


  

สามารถติดต่อสมัครเรียนและติดต่อรับใบสมัครเรียนได้ที่ได้ที่ อาคารเรียนหน้าเสาธง ชั้น 2 ห้องวิชาการและห้องทะเบียน
หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครเข้าเรียนได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 045-581097
รองฯ รื่นฤดี  ผันผาย (084-688-5948) ,คุณครูณัฐพล  พรมลี (080-466-0648) ,คุณครูธนสรรพ์  กลางบุรัมย์ (089-943-9088)
คุณครูรุ่งทิวา  การนอก(093-493-0738),คุณครูพรทิพย์  ชัยศรี(093-528-9002) หรือ คุณครูทนงศักดิ์  ส่วนบุญ(063-009-0433)
ติดต่อเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
ดาว์นโหลด ประกาศรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.