หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา 
 

ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ"
ค่ายครอบครัวอุ่นรัก
วันที่ 30 กันยายน 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม "ค่ายครอบครัวอุ่นรัก"
ด้วยรักและผูกพัน
วันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี
วันที่ 28 กันยายน 60 จะเป็นวันแรกที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยนั่นคือ วันพระราชทานธงชาติไทย และภายในปีเดียวกันนี้จะเป็นวันครบรอบ 100 ปี
โครงการทอผ้าซาโอริ
วันที่ 28 กันยายน 2560 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดทำโครงการพุ่งเป้าด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนเฉพาะความพิการฯ
โครงการประกวดหอนอนและห้องเรียน
วันที่ 27 กันยายน 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัล ให้กับตัวแทนนักเรียนของหอนอน
โครงการพระราชดำริและงานส่งเสริมความรู้วิชาการสู่ชุมชน
วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรม "โครงการพระราชดำริและงานส่งเสริมความรู้วิชาการสู่ชุมชน"
การนิเทศฯ การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันที่ 15 กันยายน 2560 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
วันที่ 9 กันยายน 2560 นายสรวิทย์ โรจนะ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้"
กินเลี้ยงหมูกะทะ
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร และนางนิตยวรรณ เอนกแสน รองผู้อำนวยการฯ ได้จัดกิจกรรมกินเลี้ยงหมูกะทะเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายจากการเรียน
โครงการ "รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน"
วันที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ร่วมกับ กองทัพบก โดยกองพลทหาราบที่ 6 จัดโครงการ "รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน"
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่น 2
วันที่ 6 กันยายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่น 2
โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็กราชประชา
วันที่ 5 กันยายน 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็กราชประชา"
English Camp 2017
วันที่ 2 กันยยายน 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย "English Camp 2017"

<<   <    1  2  3    >   >>

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.