หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา

 


ภาพกิจกรรม
ค่ายสวนพฤกษศาสตร์ (Botany Camp)
เมื่อวันที่ 2 กันยยายน 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายสวนพฤกษศาสตร์" (botany camp)
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
พิธีมอบสิ่งของพระราขทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดสโสธร โดยประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดยโสธร วันที่ 17 สิงหาคม 2560
โครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา

<<   <    1  2  3    >   >>

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.