หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จฯ
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
จัดการเรียนการสอน เพื่อการมีงานทำ
รายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงฯ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ/ผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
รับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกบรรณารักษ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 27 ก.ค.- 4 ส.ค. 2558
การล็อกอิน ด้วย Facebook
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28 ต.ค.- 4 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิช
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (15-21 มกราคม 2559)
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง ครูผู้สอน - กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน - กลุ่มวิชาเอกสัง
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 16-24 ตุลาคม 2560 รายละเอียดต่างๆดังที่แนบมา(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >   >>

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.